Verslag Herdenking en Reunie VOKS - Vereniging Oud Korea Strijders

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Verslag Herdenking en Reunie VOKS

Nieuws > 2022
(Nieuwsbericht van 1 juni 2022)

Op dinsdag 31 mei 2022 vond na twee jaar afwezigheid de grote Herdenking en Reünie van de Vereniging Oud Korea Strijders (VOKS) in de Oranje Kazerne te Schaarsbergen plaats. Het gezelschap bestond uit ruim 90 personen, onder wie 12 Korea-veteranen, hun partners/begeleiders en genodigden.

Nadat de aanwezigen hadden plaatsgenomen werden de genodigden onder begeleiding naar hun plaats gebracht. Vervolgens werden de Ambassadeur van de Republiek Korea, Z.E. de heer Yeondoo Jeong en de voorzitter VOKS, de heer P. Gommers, naar hun plaatsen begeleid.Nadat de vaandeldragers met het vaandel van het Regiment hun posities hadden ingenomen, startte de herdenking met o.a. toespraken van luitenant-kolonel T.R. de Boer, commandant 12 Infanteriebataljon AASLT/DSS Regiment Van Heutsz en de heer Gommers, voorzitter VOKS
Daarna volgde de toespraak van de Ambassadeur van de Republiek Korea, Z.E. de heer Yeondoo Jeong die o.a. het eervolle Regiment Van Heutsz noemde met de verwijzing naar de omgekomen commandant luitenant-kolonel Den Ouden, die in Zuid-Korea als een held wordt geëerd.
Hij eindigde zijn toespraak met de woorden: “once again, we thank you sincerely from our hearts for your commitment. We will remember you forever. Thank you”.

Na de toespraak van de ambassadeur volgde het gebed door legerpredikant Ds. ’t Hoen. Een bijzonder moment, omdat een ieder daardoor in gedachten en in rust kon stilstaan bij zowel de gesneuvelde Korea Strijders alsmede bij de kameraden die in de jaren daarna zijn overleden.
Daarna volgde het indrukwekkende dodenappel waarbij na het noemen van de naam van de in Korea gesneuvelde, uit de rangen van de aangetreden militairen telkenmale "present" werd geroepen. Alleen bij het noemen van de naam van Van Vliet, de enige gesneuvelde van de Koninklijke Marine, werd conform de traditie "hier" geroepen.
En voor de eerste keer na zovele jaren werden ook de namen genoemd van de tijdens de Korea-Oorlog gesneuvelde 17 Zuid-Koreaanse militairen die aan het NDVN waren toegevoegd.
Daarna werd, na drie slagen op de "Korea-bel" een minuut stilte gehouden, waarna werd overgegaan tot de kranslegging.
Er werden kransen en bloemstukken gelegd o.a. door de Koreaanse ambassadeur Z.E. Yeondoo Jeong, de commandant van het Regiment Van Heutsz, de voorzitter VOKS met Korea-veteraan Van der Leelie, en door vertegenwoordigers van diverse organisaties en instanties.Na afloop van dit deel van de ceremonie werden de vlaggen gehesen waarna de eregroet gebracht werd bij het spelen van het volkslied.

Na de plechtigheid begaf een ieder zich naar de Fly-Inn waar een ieder  kon bijpraten met collega-veteranen of een gesprek voeren met de genodigden. Velen maakten van de gelegenheid gebruik om een bezoekje te brengen aan de Historische Collectie van het Regiment Van Heutsz, waaronder de Koreacollectie.

Na het nuttigen van een prima verzorgde rijstmaaltijd nam een ieder afscheid van Schaarsbergen en toog men huiswaarts.
Het VOKS-bestuur dankt het Regiment van Heutsz voor de voortreffelijke organisatie en ziet terug op een waardige herdenking en een geslaagde reünie.

Zie onder dit bericht enkele foto's van deze herdenking
(Klik op de foto om deze te vergroten)


Deze activiteit werd mede mogelijk gemaakt door hetvfonds


 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu