Majoor G. van der Most benoemd tot Erelid VOKS - Vereniging Oud Korea Strijders

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Majoor G. van der Most benoemd tot Erelid VOKS

Nieuws > 2022
(Nieuwsbericht van 18 februari 2022)

Het bestuur van de VOKS heeft majoor G.J.P. van der Most, curator van de Historische Collectie van het Regiment Van Heutsz, benoemd tot lid van Verdienste VOKS.
In het ‘Korea-museum’ te Schaarbergen ontving de majoor op 17 februari jl.  uit handen van de voorzitter VOKS een cadeaubon en een certificaat met de volgende tekst:

De Vereniging Oud Korea Strijders
heeft benoemd tot:

ErelidMajoor G.J.P. van der Most

Majoor Georg van der Most heeft als curator op vrijwillige basis jarenlang leiding gegeven aan het samenstellen en inrichten van het huidige Koreamuseum van de Historische Collectie van het Regiment Van Heutsz te Schaarsbergen.
De majoor heeft zich bewonderenswaardig verdiept in de geschiedenis van de Korea-Oorlog en er mede voor gezorgd dat de inzet van het Nederlands Detachement Verenigde Naties tijdens
deze oorlog in dit museum onder de aandacht van velen wordt gebracht, zowel nu als in de toekomst. Daarvoor is de VOKS hem zeer erkentelijk.

Het certificaat, behorende bij de benoeming, was ondertekend door de voorzitter VOKS, Paul Gommers en de secretaris, Leo Schreuders

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu