Herdenking en Reunie Roosendaal 12 februari 2020 - Vereniging Oud Korea Strijders

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Herdenking en Reunie Roosendaal 12 februari 2020


Op woensdag 12 februari 2020 wordt in de Engelbrecht van Nassau kazerne, gelegen aan de Commandobaan te Roosendaal, de ‘Hoengsong’ herdenking gehouden.

Deze zal plaatsvinden bij het monument ter nagedachtenis aan de gevallenen van het Nederlands Detachement Verenigde Naties die voorafgaande aan hun uitzending naar Korea door het Korps Commandotroepen waren opgeleid.
 
Tevens wordt luitenant-kolonel Den Ouden, commandant van het eerste Nederlands Detachement Verenigde Naties, die sneuvelde op 12 februari 1951 in Hoengsong, herdacht.Alle VOKS-leden en hun partners/begeleiders worden hierbij uitgenodigd deze plechtigheid op 12 februari bij te wonen.

Vervoer en routebeschrijving
Voor diegenen die per trein komen, staat tussen 09.30 uur en 10.30 uur bij het station Roosendaal een militair busje gereed om u naar de kazerne te brengen.
Zij die per auto komen: neem vanaf de snelweg A58 Breda-Roosendaal de afslag 23 (Roosendaal Oost). De auto's kunnen geparkeerd worden op de parkeerplaats van de kazerne.

Programma
De ontvangst is tussen 10.00 en 10.30 uur in de benedenverdieping van het kantinegebouw waar ook de reünie wordt gehouden.
De plechtigheid vangt aan om 10.50 uur en zal korter zijn dan u in de voorgaande jaren gewend was. Het aantal toespraken is beperkt gehouden, evenals het aantal kransen en/of bloemstukken.
Tevens zullen er tijdens de plechtigheid geen commando’s zijn opgesteld.
Na afloop van de herdenking wordt na de kantine teruggekeerd.
Rond 12.30 uur wordt daar ook de lunch geserveerd waarna er nog tot 15.30 uur de gelegenheid is nog wat na te praten.
Vanaf 15.00 uur staat een bus gereed om u naar het station te brengen.

Aanmelding
U dient zich voor deze herdenking en reünie aan te melden. U kunt dat doen door u, in verband met de controle bij binnenkomst en opgave voor de lunch, vóór 1 februari 2020 bij uw districtscommissaris aan te melden op één van de volgende manieren:

- per post: Dhr. H. Mulder – Johan de Wittstraat 139 - 3135 RH Vlaardingen
- per email: mulder.h1@hotmail.com

Geef daarbij duidelijk aan met hoeveel personen u komt, de namen van deze personen en SVP vermelden of u per trein, dan wel per auto komt.
Komt u met de trein, wilt u dan ook vermelden hoe laat u aankomt?

Kosten
Uw inschrijving is pas definitief als u een bedrag van 10 euro p.p. heeft overgemaakt naar rekeningnummer NL58 RABO 0103 2098 24 t.n.v. V.O.K.S. Vermeld daarbij ‘Herdenking Roosendaal 2020’
Ook al heeft u zich opgegeven en staat u op de presentielijst, dan dient u conform de voor het KCT geldende strenge veiligheidsmaatregelen bij binnenkomst uw veteranenpas en, indien gevraagd, ook uw identiteitskaart te tonen.

Tenue
VOKS-tenue met groot modelonderscheidingen c.q. burgertenue.

Ja, ik meld mij aan voor de herdenking en reünie te Roosendaal op woensdag 12 februari 2020Indien u zich laat begeleiden, dan graag de voorletter(s) en naam/namen van de begeleider(s) hieronder invullen 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu