Helden op bruggen en viaducten - Vereniging Oud Korea Strijders

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Helden op bruggen en viaducten

Nieuws > 2020
(Nieuwsbericht van 13 juni 2020)

Onlangs ontvingen de leden en donateurs van de VOKS het bericht dat het VOKS-bestuur een brief had gestuurd naar het Veteranen Platform (VP) over het project 'Namen van helden op bruggen en viaducten'.
Het betrof omgekomen Nederlandse militairen tijdens vredesmissies vanaf 1960.
De intentie is om zoveel mogelijk gesneuvelde militairen bij vredesoperaties op deze manier in herinnering te houden.
Inmiddels is er al een brug vernoemd naar korporaal 1 Marc Harders, een marinier die in Uruzgan om het leven kwam. Een plaquette met zijn naam is aangebracht op het ecoduct bij het Drentse dorp Spier.In onze brief werd het VP er op attent gemaakt dat de inzet van de militairen van het NDVN tijdens de Korea-Oorlog ook een vredemissie was. Dat daarbij door het VP werd voorbijgegaan aan de 123 omgekomen Nederlandse militairen tijdens die oorlog werd door uw bestuur niet geaccepteerd.
Naar aanleiding van ons bericht ontvingen wij van leden en donateurs een aantal reacties die eveneens aan het VP zijn doorgestuurd.

Op maandag 18 mei 2020 vond een gesprek plaats in aanwezigheid van uw voorzitter en secretaris, de voorzitter en vicevoorzitter van het VP en de luitenant-generaal De Kruif. Deze laatste was zeer nauw betrokken bij het project.
Tijdens dit gesprek is de lucht geklaard en zal de Korea-Oorlog in het project worden meegenomen.
Uw bestuur heeft inmiddels drie namen van tijdens de Korea-Oorlog omgekomen Nederlandse militairen geselecteerd, waarbij ook de familie daarvan heeft ingestemd.
De namen zullen eerst door het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) worden gecontroleerd en pas worden bekend gemaakt als deze aan het project zijn toegevoegd. 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu