Gesneuvelde Korea Strijder ontvangt postuum Bronzen Kruis - Vereniging Oud Korea Strijders

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Gesneuvelde Korea Strijder ontvangt postuum Bronzen Kruis

Nieuws > 2017
(Nieuwsbericht van 15 mei 2017)

Op 15 mei 2017 reikte de minister van Defensie, mevrouw J.A. Hennis-Plasschaert, het Bronzen Kruis uit aan mevrouw Dijkhuizen-Slager, de schoonzus van Korporaal Pieter Slager die op 26 juli 1951 sneuvelde in Korea.

Korporaal Slager maakte deel uit van het 1e Nederlands Detachement Verenigde Naties.
Tijdens een militaire actie op 26 juli 1951, nabij Nujonggol, Korea, raakte enkele strijdmakkers van hem gewond. Korporaal Slager meldde zich, zeven dagen voordat hij terug zou keren naar Nederland, vrijwillig om de gewonde strijdmakkers terug te halen. Daarbij werd hij dodelijk gewond door vijandig vuur.
Door zijn pelotonscommandant destijds, de 1e luitenant L.C. Schreuders, werd n.a.v. de bijzondere dappere daad van korporaal Slager een proces-verbaal opgesteld. Vervolgens werd in Korea een voordracht voor een medaille geschreven, maar deze voordracht belandde in een houten kist. En die kist is men vervolgens uit het oog verloren.
 
Getuigenverklaringen
Begin jaren ’90 kwam de voordracht weer boven water, bij het inrichten van het Van Heutsz-museum. Maar zonder de benodigde getuigenverklaringen. Die werden pas in 2016 gevonden.
In één van die getuigenverklaringen vatte Sergeant Janssen de gebeurtenissen als volgt samen:
“na in de ochtend van de 26e juli 1951 anderhalf uur neerdrukkend vuur afgegeven te hebben op de vijandelijke stellingen, kregen wij plotseling flankerend vuur van automatische wapens, waarbij verscheidene doden en gewonden vielen. De Korporaal Slager haalde een gewonde op en probeerde een tweede gewonde op te halen waarbij hij zelf werd getroffen door een schot in keel en borst en ter plaatse sneuvelde.”
Zijn getuigenis werd bevestigd door Soldaat der Eerste klasse Hoepel, in een proces-verbaal dat is opgemaakt op 8 augustus 1951 door Eerste Luitenant, L.C. Schreuders.

Felicitatiebloemstuk op het graf
Enkele dagen voor de overhandiging van het Bronzen Kruis aan de schoonzus van korporaal Slager, bevond zich een groep van 21 kinderen en kleinkinderen van Oud Korea Strijders op de Internationale Begraafplaats van de Verenigde Naties in Busan, waar Pieter Slager ligt begraven.
Toen het bericht van de toekenning van het Bronzen Kruis daar ook bekend werd, legde de zoon van de luitenant Schreuders, die het proces-verbaal in 1951 had geschreven, een felicitatiebloemstuk op het graf van Pieter Slager. Een foto hiervan is enkele dagen laten opgestuurd naar mevrouw Dijkhuizen-Slager, die haar erkentelijk daarvoor schriftelijk heeft overgebracht. 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu