Stichting Nu-of-Nooit - Vereniging Oud Korea Strijders

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Stichting Nu-of-Nooit

De eerste zin op de website van de Stichting NU of NOOIT luidt:"Uit dank, respect en waardering voor de inzet van (oud-) geüniformeerden
ten dienste van de samenleving"De Stichting NU of NOOIT is geen behandelcentrum, maar is erop gericht om op een aansprekende wijze lotgenoten bij elkaar te brengen en ervaringen uit te wisselen.
Deze waarderende ruggensteun heeft tot doel dat zij beter (of nog beter) om kunnen gaan met die in hun leven zo ingrijpende gebeurtenissen.
En dat wij daar het thuisfront of nabestaanden bij betrekken geeft een extra meerwaarde.

Doelgroepen
Stichting NU of NOOIT sluit met haar activiteiten aan bij de visie van de nuldelijnsondersteuning van het veteraneninstituut.

Wij richten ons op personen die lichamelijke en/of mentale verwondingen opliepen door hun inzet bij en voor: Defensie, Brandweer, Ambulance, Politie en andere geüniformeerde diensten.
Zij die zijn ingezet voor de samenleving in risico beroepen. Al dan niet als beroepskracht of vrijwilliger. Evenals voormalig dienstplichtigen. En evenzo de partners en jonge kinderen van gesneuvelden/ verongelukten uit voornoemde groepen.


 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu