Contributie 2019 - Vereniging Oud Korea Strijders

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Contributie 2019

CONTRIBUTIE 2019

De contributie van 2019 kunt u betalen door een bedrag van € 20,- (het mag ook meer zijn) over te maken op één van de volgende rekeningnummers:RABO: NL58 RABO 0103 2098 24 t.n.v.  V.O.K.S. te Nunspeet

Graag met de vermelding: contributie 2019’.
 


De leden en donateurs die buiten Europa wonen en geen Nederlandse bank hebben, worden verzocht om het rekeningnummer van de Rabobank met BIC te gebruiken dat er zo uit ziet:
 
RABONL2U   NL58RABO 0103 2098 24  V.O.K.S. te Nunspeet

Het adres van de RABO bank is Eperweg 22a, 8071 PA  Nunspeet.

N.B.:  WILT U AUB GEEN CHEQUE OPSTUREN
         (inwisselen kost meer dan de contributie)

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu