Veteranendag 2019 - Vereniging Oud Korea Strijders

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Veteranendag 2019

Nieuws > 2019
( Nieuwsbericht van 29 juni 2019)

Het was op de Veteranendag een bijzondere bijeenkomst in de Ridderzaal te Den Haag.
Naast de prachtige muzikale bijdragen, werd de kern van deze herdenking in de Ridderzaal gevormd door verhalen van Nederlandse veteranen, die zich hadden ingezet voor de vrede in de wereld en het opvangen van oorlogsslachtoffers. Daaronder ook veel kinderen, waardoor het gebodene soms een erg emotioneel karakter kreeg.
Verhalen van deze veteranen, waarop wij trots mogen zijn, omdat zij naar hun beste weten en geweten een dankbare taak hebben vervuld.
Daarbij werd - eindelijk - ook de bijdrage van de Nederlanders in de Korea oorlog genoemd.Na de herdenking in de Ridderzaal begaven de genodigden zich naar het Binnenhof om, in aanwezigheid van Zijne Majesteit de Koning, de uitreiking van de medailles aan diegenen die zich hadden ingezet in missies in- en buiten Europa, bij te wonen.
Het was enorm warm en de aanwezigen militairen die in vol ornaat stonden aangetreden, hadden het daarbij best wel moeilijk.Na de – overigens voortreffelijke – lunch, was het tijd voor het defilé.
Ook de Korea veteranen namen hieraan deel. Een groepje van zeven Oud Korea Strijders, waarbij het vaandel werd gedragen door een militair van het regiment Van Heutsz, ontving daarbij luid applaus van de vele aanwezige toeschouwers.Op het Malieveld konden de aanwezigen talloze stands bezoeken, waaronder die van de Korea re-enactmentgroep. Al met al weer een geslaagde Veteranendag. 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu