Contributie 2018 - Vereniging Oud Korea Strijders

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Contributie 2018

CONTRIBUTIE 2018

Leden en donateurs die de contributie 2018 nog niet hebben voldaan kunnen dit alsnog doen door een bedrag van € 14,- (het mag ook meer zijn) over te maken op één van de volgende rekeningnummers:RABO: NL58 RABO 0103 2098 24 t.n.v.  V.O.K.S. te Nunspeet

Graag met de vermelding: contributie 2018’.
 


De leden en donateurs die buiten Europa wonen en geen Nederlandse bank hebben, worden verzocht om het rekeningnummer van de Rabobank met BIC te gebruiken dat er zo uit ziet:
 
RABONL2U   NL58RABO 0103 2098 24  V.O.K.S. te Nunspeet

Het adres van de RABO bank is Eperweg 22a, 8071 PA  Nunspeet.

N.B.:  WILT U AUB GEEN CHEQUE OPSTUREN
         (inwisselen kost meer dan de contributie)

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu