Erevoorzitter Kees Motshagen overleden - Vereniging Oud Korea Strijders

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Erevoorzitter Kees Motshagen overleden

Nieuws > 2018
(Nieuwsbericht van 5 januari 2018)Op 5 januari 2018, de dag dat hij zijn 90ste verjaardag zou vieren, is oud-voorzitter en erevoorzitter van de Vereniging Oud Korea Strijders (VOKS), de heer Kees Motshagen, in zijn woonplaats Apeldoorn overleden.

Kees Motshagen maakte deel uit van de bemanning van de Hr.Ms. Van Galen, waarmee hij op 16 maart 1951 naar Korea vertrok.
Hij was jarenlang bestuurslid van de VOKS. Eerst in de functie als penningmeester (2001 – 2010) en vanaf 2010, als opvolger van kolonel L.C. Schreuders, als voorzitter.
Vanaf 2011 maakte hij deel uit van het Veteranenplatform.

De heer Motshagen was tevens 2e vicevoorzitter van de International Federation of Korean War Veterans Associations (IFKWVA). In deze functie zette hij de deur open voor bestuursfuncties van kinderen van Oud Korea Strijders om verenigingen van Oud Korea Strijders in de diverse landen die aan Korea-Oorlog hadden geparticipeerd, overeind te kunnen houden.

Tijdens de herdenking van de Vereniging Oud Korea Strijders en de B-cie van 12 Infanterie Bataljon Regiment van Heutsz op 30 januari 2015 ontving de heer Motshagen uit handen van de locoburgemeester van Apeldoorn de Koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Deze onderscheiding ontving hij voor zijn inzet voor de veteranengemeenschap in het algemeen en zijn verdiensten voor de Koreaveteranen in het bijzonder.

Op 29 oktober 2016 overleed zijn geliefde echtgenote, Alice Motshagen.
Kort daarna, op 15 februari 2017, droeg hij wegens gezondheidsredenen de voorzittershamer over aan de heer P.P.G. Gommers. Tijdens die vergadering werd de oud-voorzitter benoemd tot erevoorzitter van de VOKS.

Daarna bleef de heer Motshagen op de achtergrond zich inzetten voor de belangen van de Oud Korea Strijders. Zo droeg hij ook zijn steentje bij om het Nationaal Militair Museum te Soesterberg zover te krijgen dat ook daar aandacht werd gegeven aan de inzet van de Nederlandse militairen van het NDVN tijdens de Korea oorlog.

De Vereniging Oud Korea Strijders is dankbaar voor de onuitputtelijke inzet van de heer Motshagen voor onze vereniging. Moge hij rusten in vrede.

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu