Herdenking en Reunie 17 april 2018 - Vereniging Oud Korea Strijders

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Herdenking en Reunie 17 april 2018

In overleg met het 12 Infblmbl van Heutsz is besloten dat de jaarlijkse VOKS-reünie dit jaar zal plaatsvinden op:

Dinsdag 17 april 2018
 Ontvangst 09.00- 10.30 uur
Fly-Inn, Oranjekazerne
 Clement van Maasdijklaan 5
Schaarsbergen
1.   Plaats
Zoals gebruikelijk wordt de Herdenking/Reünie gehouden in de aan de Oranjekazerne grenzende kazerne Groot Heidekamp te Schaarsbergen waar wij de beschikking hebben over de Fly-Inn, de kantine van deze kazerne. De Fly-Inn bevindt zich naast het plein waar de herdenking wordt gehouden (Na de ingang van de kazerne de 1e weg links).
 
2.    Inschrijving en betaling
Indien u deze dag wilt bijwonen dan dient u zich uiterlijk 1 april 2018 te hebben aangemeld.
Dat kunt u doen op één van de volgende manieren:

 • via dit aanmeldformulier op deze website van de VOKS,

  of

 • middels het schriftelijke deelname- en vrijvervoer aanvraagformulier op de laatste pagina van het decembernummer van de VOX-VOKS. U kunt dit formulier ook hier downloaden
 
Indien u gebruik maakt van het schriftelijke aanmeldformulier uit de VOX-VOKS dan dient u dit
vóór 1 april 2018  te hebben ingevuld en verstuurd per post of per e-mail aan penningmeester:
Dhr. P.R. Wijnands
Cattepoelseweg 301
6815 CG Arnhem
e-mail: wijnandsengel@hotmail.com

Verder wordt u verzocht vóór 1 april 2018 de toegangsprijs over te maken op:

RABO Bankrekening NL58 RABO 0103 2098 24 t.n.v V.O.K.S. te Nunspeet
onder vermelding ‘Herdenking en Reünie 17 april 2018’

 • VOKS Leden/donateurs             €  10,00 p.p.
 • partners en begeleiders             €  12,50 p.p

U dient vooraf te betalen anders kunt u niet deelnemen aan deze bijzondere dag.
De deelname is uitsluitend voor leden en donateurs van de VOKS en partner/begeleider
 
3.    NS-vervoer
Diegenen die zich vóór 1 april 2018 hebben aangemeld voor gratis NS-vervoer, ontvangen deze kaartjes tijdig. Nieuwe aanvragen voor vrij-vervoer worden niet meer in behandeling genomen.

Bij NS-station Arnhem staan bij de SONSBEEK-uitgang van het station vanaf 09.00 uur tot
10.00 uur bussen gereed om u gratis naar de herdenkingslocatie te brengen. Probeer zodanig tijdig op het station Arnhem te arriveren dat u tussen 09.00 en 10.00 uur in de bus kunt stappen.
Mocht u later dan 10.00 uur op het station Arnhem arriveren dan zult u op eigen kosten een treintaxi moeten nemen.
De dienstregeling van het openbaar vervoer per bus van en naar de kazerne is dit jaar helaas dusdanig slecht, dat af te raden is hiervan gebruikt te maken.
De Fly Inn bevindt naast het plein waar de herdenking wordt gehouden. (Na de poort 1e weg links).
 
4.    Vervoer
Komt u met eigen vervoer, zie dan de routebeschrijving.
Het laatste deel van de route naar de ingang is bewijzerd.

5.    Tenue
 • Actief dienende militairen en militairen b.d. die daartoe gerechtigd zijn bij voorkeur dagelijkse tenue met model-onderscheidingen;
 • Overigen: VOKS-tenue of kleding passend bij een dodenherdenking en model onderscheidingen.
 
6.    Binnenkomst
Bij binnenkomst in de kazerne kunnen aan zowel de dames als de heren gevraagd worden de veteranenpas, c.q. uw identiteitskaart (die iedereen immers heeft) of paspoort te tonen. Verder de aanwijzingen van de verkeersregelaars opvolgen. Via de aangegeven route begeeft u zich naar de Fly-Inn waar o.a. de controle op de betalingen plaatsvindt. Bij de aankomstregistratie wordt gecontroleerd of u betaald heeft en ontvangt u per persoon een aantal penningen, te gebruiken pas na de herdenking op het plein als de bar opengaat en er alcohol mag worden geschonken.
Bij binnenkomst wordt u een kop koffie met cake aangeboden.

 
7.    Telefoon
In noodgevallen kan men u bereiken via telefoon 06-51903177
(Secretaris VOKS, L.C. Schreuders)

8.    De Dodenherdenking
 • Tegen 10.45 uur zal de regelingsofficier u verzoeken uw plaatsen op de appelplaats in te nemen. U wordt beleefd maar dringend verzocht hieraan direct gehoor te geven.
 • Indien u de dodenherdenking niet kunt of wilt bijwonen en in de reünieruimte wilt blijven wordt u verzocht zich te onthouden van luidruchtige gesprekken, die de herdenkingsplechtigheid zouden kunnen verstoren.
 • Op de appelplaats staan voldoende stoelen opgesteld t.b.v. hen die de plechtigheid moeilijk staande kunnen bijwonen.
 • Voor invaliden in een rolstoel wordt een apart vak gereserveerd.
 • Vriendelijk verzoek tijdens de herdenkingsplechtigheid, die toch voornamelijk gehouden wordt ter nagedachtenis van uw gevallen kameraden, STILTE TE BEWAREN. Heen en weer lopen en het voeren van gesprekken getuigt van weinig respect voor de gevallenen en is elk jaar weer een bron van ergernis voor hen, die zich wél bewust zijn van de waarde van deze herdenking.
 • Nadat tegen het einde van de plechtigheid de Korea 'Battle-flag' en de 'Geus' hun plaatsen bij de monumenten hebben ingenomen begint het Defilé langs de monumenten, dat geopend wordt door de Ambassadeur en uw voorzitter.
 • U wordt verzocht aan dit Defilé deel te nemen, waarbij er dan tevens gelegenheid is desgewenst bloemen te leggen.

9.   Ontmoeten/receptie
Evenals voorgaande jaren is er na de herdenking een gezellig samenzijn en een rijstmaaltijd.
Ook hier zal de Ambassadeur van de Republiek Korea aanwezig zijn.

 
10. De consumpties
U ontvangt bij binnenkomst een beperkt aantal bonnen voor consumpties; koffie is de gehele dag gratis te verkrijgen. Mocht u bij vertrek nog bonnen over hebben, dan verzoeken wij u deze in te leveren.
 
11.  De maaltijden
 • De uitgebreide rijstmaaltijd wordt vanaf 13.30 uur uitsluitend geserveerd in de Fly-Inn (reünieruimte) van Groot Heidekamp;
 • Mocht u een dieet volgen wilt u dat tijdig doorgeven aan onze penningmeester.
 
12. Einde bijeenkomst
Vijf minuten voor sluitingstijd van de bar (15.00 uur) wordt de sluiting aangekondigd.
De bus naar het station vertrekt om 15.15 uur.
Reünisten die dan nog aanwezig zijn, worden dringend verzocht dan ook te vertrekken teneinde het personeel in de gelegenheid te stellen hun opruimingswerkzaamheden aan te vangen.

De Vereniging Oud Korea Strijders dankt het Vfonds voor de financiële bijdrage waarmee deze jaarlijkse herdenking en reünie mogelijk wordt gemaakt.

                                       


Pagina's downloaden, printen en/of verzenden:

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu