Veteranenreceptie 2 december 2021 in Den Haag - Vereniging Oud Korea Strijders

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Veteranenreceptie 2 december 2021 in Den Haag

Nieuws > 2021
(Nieuwsbericht van 4 november 2021)

Geachte Korea veteraan,

De Ambassadeur van de Republiek Korea, Z.E. Yeondoo Jeong, nodigt de Korea veteranen uit voor de 'Korean War Veterans Day Ceremony', die zal plaatsvinden:

Donderdag 2 december 2021
Leonardo Royal Hotel Den Haag Promenade
Van Stolkweg 1 - 2585 JL Den Haag,
11.00 - 13.00 uur

De ontvangst is vanaf 10.30 uur. U wordt vriendelijk verzocht om uiterlijk 10.55 uur aanwezig te zijn.
Tijdens deze receptie wordt aan u ook een lunch aangeboden. Tevens wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om aan aanwezige oud-Koreastrijders de 'Korean Ambassador for Peace Medal' uit te reiken. Dit betreft alleen diegenen die deze medaille nog niet eerder hebben ontvangen.

Maatregelen rondom COVID-19
In verband met preventiemaatregelen rondom COVID-19 is besloten het aantal gasten beperkt te houden. Gezien uw hoge leeftijd mag u zich uiteraard laten vergezellen, maar dan wel door maximaal 1 begeleider.
Verder wordt bij de ingang gecontroleerd of u en uw eventuele begeleider bent gevaccineerd. Dat kan middels een corona-app op uw smartphone of een papieren print met bewijs van vaccinatie. Een recent negatief testbewijs is ook toegestaan.

Aanmelden
Indien u zich voor deze bijzondere receptie wilt aanmelden, doe dat dan graag vóór donderdag 25 november 2021.

Om u aan te melden kunt u kiezen uit één van de volgende opties:
1. per post: VOKS, L.C. Schreuders, Standaardmolen 88, 6003 CK Weert
2. per e-mail: voks1951@gmail.com
3. telefonisch: L.C. Schreuders, telefoon 06-51903177
4. via het aanmeldformulier op deze website (helaas even buiten gebruik)

Geef duidelijk aan:
- uw naam met voorletters en uw adresgegevens
- of u alleen komt of met een begeleider
- de naam van uw eventuele begeleider
- of u in aanmerking wilt komen voor de 'Korean Ambassador for Peace Medal'

Enkele dagen voorafgaande aan de receptie ontvangt u de bevestiging met de laatste actuele informatie

Wij hopen u op deze bijzondere dag in Den Haag te mogen begroeten.

Namens de VOKS

L.C. Schreuders
Secretaris 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu