Petitie tegen afbraak Defensie - Vereniging Oud Korea Strijders

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Petitie tegen afbraak Defensie

Nieuws > 2021
(Nieuwsbericht van 29 januari 2021)

Zoals u wellicht al via de verschillende media heeft kunnen vernemen is er door een aantal prominente Nederlanders een initiatief opgezet om een petitie aan te bieden aan de politiek, waarin de bezorgdheid wordt uitgesproken tegen de ‘afbraak van Defensie’.
Het bestuur van de Vereniging Oud Korea Strijders ondersteunt deze petitie van ganser harte.
Zie hieronder de oproep van Bgen b.d. J.L.R.M. Vermeulen:

“De staat van de Krijgsmacht is al vele jaren slecht en zal op basis van het huidige beleid en de huidige aandacht vanuit de samenleving ook niet snel verbeteren. Vele, met name aan defensie gerelateerde verenigingen en personen hebben hier al vaak op gewezen.
Een groep verontruste burgers is diezelfde mening toegedaan. Zij acht het nu tijd om breed in de samenleving daar aandacht op te vestigen en de verantwoordelijke politici op te roepen om nu echt stappen te nemen deze dramatische situatie in de komende regeerperiode te verbeteren.

Wij kunnen deze oproep www.psst.nl alleen maar ondersteunen. Ik roep u in mijn functie van voorzitter van het GORKKL (Georganiseerd Overleg Regimenten en Korpsen Koninklijke Landmacht) dan ook op om massaal deze petitie te ondertekenen en deze oproep te delen binnen uw familie-, vrienden- en kennissenkring. Daarmee voegt u zich bij de grote groep verontruste burgers en laten wij gezamenlijk zien dat het ernst is”.

Voorzitter GORKKL
Bgen b.d. J.L.R.M. Vermeulen.

Wilt u uw stem ook laten horen? Klik dan op deze link. De rest spreekt voor zich.


 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu