Verslag Herdenking VOKS 18 mei 2021 - Vereniging Oud Korea Strijders

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Verslag Herdenking VOKS 18 mei 2021

Nieuws > 2021
(Nieuwsbericht van 19 mei 2021)

Op 18 mei 2021 vond de Grote Herdenking plaats in de Oranjekazerne te Schaarsbergen. Door de afnemende beperkingen m.b.t. het coronavirus was het na meer dan een jaar eindelijk weer mogelijk in een kleine groep de tijdens de Korea-Oorlog omgekomen Nederlandse militairen van het NDVN te herdenken.

Bij aankomst in de Fly-Inn ontving een ieder een mondkapje en stond desinfecterende vloeistof paraat. Verder werd 1,5 meter afstand aangehouden, ook al hadden de meeste aanwezigen hun vaccinaties al gehad.
Nadat men zich naar het plein bij het Korea-Monument had begeven, kon een ieder plaatsnemen in de speciaal voor deze herdenking geplaatste tent.
Op het exercitieterrein stond een detachement van de B-Wonju compagnie opgesteld.
De regie van het geheel was dit jaar in de vakkundige handen van kapitein Van den Heuvel.
Nadat de speciale genodigden, onder wie de ambassadeur van de Republiek Korea, Z.E. Ambassadeur Mr. Yeondoo Jeong, de voorzitter VOKS, de heer Gommers en kolonel Van Dreumel, de huidige commandant van KTOMM Bronbeek, hadden plaatsgenomen, namen de militairen met de 'Korean Battle Flag' plaats bij het monument, gevolgd door de vaandelwacht van het Regiment Van Heutsz.

Toespraak kolonel K. van Dreumel
In zijn toespraak richtte Kolonel Van Dreumel zich tot de aanwezige Korea-veteranen met de volgende tekst: “Wij eren en herdenken vandaag de inspanningen van het Nederlands Detachement Verenigde Naties in Korea en de persoonlijke offers die daarbij gebracht zijn. Offers van hen die voor de vrede in Korea het leven lieten en offers van hen die, al dan niet geschonden, terugkeerden op vaderlandse bodem. U aller aanwezigheid maakt deze bijeenkomst extra waardevol en vooral compleet”.
Verder ging hij in op de barre omstandigheden waaronder de militairen van het NDVN hun taken moesten uitvoeren en het grote aantal verliezen. Naast anderhalf miljoen vijandelijke slachtoffers sneuvelden er 400.000 Zuid-Koreanen en 35.000 Amerikaanse militairen,  terwijl overige geallieerden nog eens 3000 slachtoffers moesten incasseren. Van de 3400 vrijwillige Van Heutszers die in de periode 1950-1954 ten strijde trokken, sneuvelden er 123 en 3 kameraden werden nooit gevonden.  Ook 20 Koreaanse KATUSAs verloren zij aan zij met hun Nederlandse kameraden het leven.
Hij eindigde zijn toespraak als volgt: “Op een standbeeld in Normandië staat: ‘Wars do not make great men, but they do bring out the greatness in good men’ (vrij vertaald: oorlogen maken geen geweldige kerels, maar ze brengen wel de grootheid boven in goeie kerels). Wij hebben goeie kerels naar Korea gestuurd en de oorlog heeft ons hun grootheid laten zien”.


Toespraak Zuid-Koreaanse ambassadeur
Daarna was het woord aan de ambassadeur van de Republiek Korea, Zijne Excellentie Mr. Yeondoo Jeong. Deze vertelde dat hij zich vereerd voelde om aanwezig te mogen zijn. Hij uitte zijn dankbaarheid aan de aanwezige Korea-veteranen en alle anderen die hebben meegevochten voor de vrijheid van Zuid-Korea.
Hij sprak van een bijzonder moment, nl. dat hij op 12 februari 2021, ter nagedachtenis van de 17 omgekomen militairen van het NDVN tijdens de slag van Hoengseong op 12 februari 1951, een zilveren schaal van de ‘Held van de Maand, mocht plaatsen in de Korea-vitrine van het Nationaal Museum in Soesterberg.
Tevens ging hij in op de vijf vermiste Nederlandse militairen tijdens deze oorlog, waar nu een zoektocht naar is begonnen.
Verder noemde hij het feit, dat het dit jaar 60 jaar geleden is, dat diplomatieke betrekkingen tussen Zuid-Korea en Nederland waren opgestart.
Hij beëindigde zijn toespraak door een ieder een goede gezondheid toe te wensen.


Toespraak voorzitter VOKS
De voorzitter VOKS, de heer Gommers begon zijn toespraak door zich te richten aan de aanwezige Korea-veteranen met de tekst: “Een bijzonder woord van welkom aan onze Korea-veteranen die vandaag aanwezig zijn.
Ruim 71 jaar geleden gaf u het goede voorbeeld.  Tijdens gevechten onder moeilijke  omstandigheden en tegen een in aantal sterkere vijand, toonde u doorzettingsvermogen en vakmanschap. Ons respect voor u is groot en u verdient dan ook alle waardering.”
Hij ging in op alle geannuleerde bijeenkomsten voor de veteranen en zei daarbij: “U mist niet alleen elkaar en ons, maar wij missen u ook!”
Daarbij bedankt hij de Republiek Korea en diens ambassadeur voor de het toezenden van duizenden mondkapjes en vele geschenken aan de Korea-veteranen. Daarbij noemde hij als klap op de vuurpijl de Presidential Citation, een hoge Zuid-Koreaanse onderscheiding die aan de Vereniging Oud Korea Strijders werd uitgereikt.
Hij eindigde zijn toespraak als volgt: “Vrijheid is niet gratis. Voortdurend moet een ieder dat voor ogen houden. Zeker op een dag als vandaag waarin wij denken aan diegenen die ons in de strijd in Korea en de periode daarna zijn ontvallen.”


De herdenking
Nadat de ambassadeur zijn toespraak beëindigd had en zijn plaats weer had ingenomen werd het commando “Baretten af” gegeven en werden de aanwezigen verzocht op te staan waarna door de geestelijke verzorger van de VOKS, de luitenant-kolonel Ds. ’t Hoen, het gebed werd uitgesproken.
Nadat de baretten weer waren opgezet werd het ‘dodenappel’ gehouden; de kapitein Van der Meulen riep de naam van een gesneuvelde af waarna door militairen van de BCie beurtelings “Present” werd geroepen. Bij de naam ‘Van Vliet’, de enige gesneuvelde van de Koninklijke Marine, werd “hier” geroepen. Tot slot werden de namen van de vier vermisten afgeroepen, waarna het doodstil bleef.
Dit deel van de plechtigheid werd afgesloten met drie slagen op de ‘Korea-bel’.
Vervolgens werd, begeleid door koraalmuziek van het muziekkorps, overgegaan tot de kranslegging.
Na de kranslegging door kolonel Van Dreumel, de Ambassadeur van de Republiek Korea, de voorzitter VOKS, de Vereniging Veteranen Regiment Van Heutsz en het Yi Jun Peace Museum volgde het signaal ‘Taptoe’, 1 minuut stilte en het signaal ‘Voorwaarts’.
Tijdens het Wilhelmus en het Zuid-Koreaanse volkslied werden de Nederlandse en Zuid-Koreaanse vlag in top gehesen. Nadat het vaandel en de vaandelwacht zich bij het monument had opgesteld werden de Ambassadeur en de voorzitter VOKS, uitgenodigd het Defilé te openen.

Einde herdenking
Na afloop van de plechtigheid gingen de aanwezigen naar de Fly-inn voor een uitstekende rijstmaaltijd. Ook hier werd rekening gehouden met de coronamaatregelen en kreeg een ieder zijn maaltijd en een drankje aan tafel geserveerd.
Na afloop ging een ieder weer huiswaarts met de hoop dat volgend jaar alles weer ‘normaal’ zal zijn.

Foto’s
Enkele foto’s van deze herdenking kunt u onder deze tekst bekijken en eventueel downloaden.

vfonds
Deze herdenking werd mede mogelijk gemaakt door ondersteuning van het vfonds.


 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu