Koreareis voor Oud Korea Strijders en (klein)kinderen - Vereniging Oud Korea Strijders

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Koreareis voor Oud Korea Strijders en (klein)kinderen

KOREAREIS VOOR OUD KOREA STRIJDERS inclusief (klein)kinderen

Aantal aanmeldingen tot nu toe: 15

Uw bestuur is voornemens in het voorjaar 2018 een reis naar Zuid-Korea te organiseren voor Korea Veteranen en hun (klein)kinderen. Daarbij moet u denken aan een achtdaagse reis met een bezoek aan o.a. Seoul, Busan (Begraafplaats), demarcatielijn Noord-Zuid Korea, Samilschool, enz.
Tijdens deze reis wordt aandacht besteed aan de cultuur van Korea maar ook aan diƩ plaatsen waar u als Oud Korea Strijder heeft gevochten en waar sommige Korea Strijders zijn gesneuveld en begraven.

Normaal gesproken worden Korea Veteranen op uitnodiging van de Republiek Zuid-Korea uitgenodigd voor een revisit. Helaas zijn dit nu nog maar twee revisits per jaar met maximaal twee
Nederlandse Korea Veteranen per revisit.
Daarbij worden deze veteranen ingedeeld bij veteranen van andere landen, waarbij de Engelse taal de voertaal is. Daarom wil het bestuur van de VOKS deze reis ook mogelijk maken voor Nederlandse veteranen, die dan wel een eigen reisleider krijgen met een Nederlands reisgezelschap.

Deze reis zal plaatsvinden in de maand mei van 2018.
De kosten zullen afhankelijk van het aantal deelnemers circa 1.850 euro per persoon bedragen.
In dit bedrag is inbegrepen de hotelkosten, alle maaltijden, excursies en reisleiding. Uw reisleider zal zijn onze vice-voorzitter, de heer L.C. Schreuders.
Hoewel de precieze datum nog niet bekend is, willen wij eerst weten of er voldoende interesse is voor deze reis. Geef daarbij duidelijk aan dat u interesse heeft in de Koreareis 2018 en vermeldt daarbij de volgende gegevens:

  • uw voorletters en achternaam
  • postadres
  • telefoonnummer
  • eventueel e-mailadres
  • voorletters en achternamen van diegenen die met u meereizen

Let wel: Het gaat hier alleen om het peilen van interesse.
Uw aanmelding is nu nog volledig vrijblijvend.
U kunt dit aangeven door een bericht te sturen aan:

Per post:   
V.O.K.S. t.a.v. L.C. Schreuders jr.
Standaardmolen 88, 6003 CK  Weert           

Per e-mail:
voks1951@gmail.com

Via deze website:


 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu