Oproep van het museum van Van Heutsz - Vereniging Oud Korea Strijders

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Oproep van het museum van Van Heutsz


Het museum van het Regiment van Heutsz, gevestigd in de Oranje Kazerne te Schaarsbergen, bewaart herinneringen aan de Korea-oorlog. Dit wordt gedaan in vitrines met voorwerpen, onderscheidingen en in een archief/bibliotheek met boeken, documenten en foto’s.

(klein)kinderen
Zeer regelmatig wordt het museum bezocht door kinderen en kleinkinderen van Korea-veteranen. Die zoeken dan naar informatie over wat hun vader of opa daar in Korea deed en wat hij meemaakte.
Er is niets zo mooi als die (klein)kinderen aan het eind van hun bezoek blij naar huis te zien gaan met wat ze over hun vader hebben gehoord en gevonden. Hoogtepunt daarbij zijn foto’s waar hun (groot)vader op staat. Een foto zegt meer dan duizend woorden.

Foto's
Regelmatig krijgt het museum foto’s van veteranen die in Korea foto’s hebben gemaakt. We bezitten nu als museum meer dan 40 collecties van foto’s van veteranen. Deels als complete fotoalbums, deels als stapels losse foto’s. Daarnaast hebben veteranen of hun (klein)kinderen het museum in de gelegenheid gesteld hun foto’s te scannen of fotograferen. De foto’s kunnen dan in de familie blijven. Het museum heeft nu meer dan 20 digitale collecties. We willen al museum graag nog meer foto’s ontvangen, om een vollediger beeld van de oorlog te krijgen en van meer veteranen foto’s te hebben.
Hoe meer foto’s ons museum bezit hoe meer kans er is dat een (klein)kind aan het eind van zijn of haar bezoek met een foto van hun groot(vader) naar huis kan gaan. Ook wordt dan het verhaal van de Nederlandse bijdrage aan de Korea-oorlog steeds meer volledig.

Oproep
Heeft u zelf foto’s gemaakt toen u aan de Korea-oorlog deelnam, of heeft u foto’s van andere veteranen overgenomen, dan hebben wij als museum daarvoor grote belangstelling. Wij krijgen ze van u graag geschonken. Maar we begrijpen, dat er aan uw foto’s voor uzelf als veteraan, of als (klein)kind emotionele waarde kleeft. In dat geval vragen we u of wij uw foto’s mogen scannen of fotograferen. We interesseren ons ook voor documenten die u nog bewaart van uw verblijf in Korea. Dat mag van alles zijn, want ons archief is lang niet compleet. Deze oproep geldt ook voor marinemensen, die in de wateren rondom Korea hebben gediend.

Antwoordformulier
Onder aan deze pagina treft u een antwoordformulier aan.
Op dit formulier kunt u aangeven of u medewerking wilt verlenen aan de uitbreiding van de collectie in het museum door foto’s en / of documenten die u bezit aan het museum te schenken of daarvan een kopie te laten maken. Het museum zal dan met u contact opnemen.ANTWOORDFORMULIER

Graag verzoeken wij u onderstaand antwoordfoRmulier in te vullen en te verzenden.
U krijgt dan z.s.m. antwoord.Bij voorbaat dank voor uw medewerking.


 Ik heb er geen bezwaar tegen als een medewerker van het museum contact met mij opneemt om met mij een afspraak te maken over het scannen / fotograferen van mijn foto’s / documenten. Het museum zal dan voor 1 augustus 2018 contact met mij opnemen
 Ik heb er geen bezwaar tegen als een medewerker van het museum op de herdenking/reünie op 17 april 2018 op Schaarsbergen mijn foto’s / documenten scant of fotografeert.

 A-Compagnie 1e peleton
 A-Compagnie 2e peleton
 A-Compagnie 3e peleton
 B-Compagnie 1e peleton
 B-Compagnie 2e peleton
 B-Compagnie 3e peleton
 C-Compagnie 1e peleton
 C-Compagnie 2e peleton
 C-Compagnie 3e peleton
 Ost-Compagnie mitrailleurpeleton
 Ost-Compagnie mortierpeleton
 Ost-Compagnie TLV peleton
 Staf-Compagnie Inlichtingen en waarnemingsgroep
 Staf-Compagnie pionier en munitiepeleton
 Staf-Compagnie Verbindingspeleton
 Staf-Compagnie Geneeskundig detachement 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu