Oproep Algemene Ledenvergadering 2017 - Vereniging Oud Korea Strijders

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Oproep Algemene Ledenvergadering 2017

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING EN HERDENKING 2017

Algemene Ledenvergadering 11.00 uur
De Algemene Ledenvergadering van de VOKS vindt plaats op:

woensdag 28 februari 2018
FLY-INN
Oranjekazerne
Clement van Maasdijklaan
Schaarsbergen
Aanvang: 11.00 uur

Alleen voor leden
De Ledenvergadering is alleen toegankelijk voor leden van de VOKS.
Eventuele begeleiders mogen de vergadering wel bijwonen, maar hebben geen stemrecht.
De agenda treft u aan in de VOX-VOKS van december 2017 en op de inlogpagina van onze websiste www.vox-voks.nl op het tabblad 'inloggen'

Lunch
Om 12.30 uur wordt een lunch aangeboden, waarna aansluitend om 13.40 uur de herdenking plaatsvindt.

Aanmelden
Indien u aan de Algemene Ledenvergadering wilt deelnemen, wordt u verzocht zich vóór
18 februari 2018 aan te melden bij de voorzitter VOKS, de heer P. Gommers.
Dit is i.v.m. de inkoop van de lunch.
U kunt zich aanmelden op een van de volgende manieren:

telefonisch:                   0341-254231
schriftelijk:                    Dhr. P. Gommers, Alb. Neuhuyslaan 23, 8072 HJ  Nunspeet
per aanmeldingsformulier: Zie onderaan deze pagina 'Formulieren inlezen en downloaden'

_________________________________________________________________________

Herdenking 13.40 uur
Een ieder, leden, donateurs en overige belangstellenden, kan deelnemen aan de herdenking, die vindt plaatsvindt om 13.40 uur op het exercitieterrein bij het Koreamonument. U dient dan wel uiterlijk 13.30 uur op het excercitieterrein aanwezig te zijn.

Na afloop van de plechtigheid is er gelegenheid om in de fly-inn nog wat te drinken en het museum te bezichtigen.

Agenda en programma
Leden en donateurs kunnen de agenda en het programma terugvinden in de VOX-VOKS van december 2017.

Formulieren inlezen en downloaden
Wilt u deze informatie liever nogmaals inlezen of op uw computer downloaden?

Agenda Ledenvergadering:              hier klikken

Verslag Ledenvergadering 2017:       hier klikken

Aanmeldformulier:                          hier klikken


 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu