Herdenking en Reunie 18 mei 2021 - Vereniging Oud Korea Strijders

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Herdenking en Reunie 18 mei 2021

Nieuws > 2021
(Nieuwsbericht van 18 maart 2021)

In overleg met het 12 Infblmbl van Heutsz is besloten dat de jaarlijkse Herdenking en Reünie van de VOKS dit jaar zal plaatsvinden op:

Dinsdag 18 mei 2021
 Ontvangst 09.00- 10.30 uur
Fly-Inn, Oranjekazerne
 Clement van Maasdijklaan 5
Schaarsbergen
1.   Plaats
Zoals gebruikelijk wordt de Herdenking/Reünie gehouden in de aan de Oranjekazerne grenzende kazerne Groot Heidekamp te Schaarsbergen waar wij de beschikking hebben over de Fly-Inn, de kantine van deze kazerne. De Fly-Inn bevindt zich naast het plein waar de herdenking wordt gehouden (Na de ingang van de kazerne de 1e weg links).
 
2.    Inschrijving en betaling
Indien u deze dag wilt bijwonen dan dient u zich uiterlijk 11 mei 2021 te hebben aangemeld. Houdt u er rekening dat i.v.m. strengere veiligheidsmaatregelen u aangemeld dient te zijn om het kazerneterrein te mogen betreden!U kunt zich aanmelden op één van de volgende manieren:

 

Verder wordt u verzocht vóór 11 mei 2021 de toegangsprijs over te maken op:

RABO Bankrekening NL58 RABO 0103 2098 24 t.n.v V.O.K.S. te Nunspeet
onder vermelding ‘Herdenking en Reünie 18 mei 2021'

 • VOKS Leden/donateurs             €  10,00 p.p.
 • partners en begeleiders             €  12,50 p.p

U dient vooraf te betalen anders kunt u niet deelnemen aan deze bijzondere dag.
De deelname is uitsluitend voor leden en donateurs van de VOKS en partner/begeleider
 
3.    NS-vervoer
Diegenen die zich vóór 11 mei 2021 hebben aangemeld voor gratis NS-vervoer, ontvangen deze kaartjes tijdig. Nieuwe aanvragen voor vrij-vervoer worden niet meer in behandeling genomen.

Bij NS-station Arnhem staan bij de SONSBEEK-uitgang van het station vanaf 09.00 uur tot
10.00 uur bussen gereed om u gratis naar de herdenkingslocatie te brengen. Probeer zodanig tijdig op het station Arnhem te arriveren dat u tussen 09.00 en 10.00 uur in de bus kunt stappen.
Mocht u later dan 10.00 uur op het station Arnhem arriveren dan zult u op eigen kosten een treintaxi moeten nemen.
De Oranjekazerne is vanaf het station Arnhem Centraal ook per lijnbus te bereiken, bus 9 richting Schaarsbergen die 10 minuten voor-  en 20 minuten na het hele van het busstation vertrekt. Uitstappen halte Clement van Maasdijklaan. De reistijd per lijnbus bedraagt cirva 25 minuten.

4.    Vervoer
Komt u met eigen vervoer, zie dan deze routebeschrijving (klik hier)
Het laatste deel van de route naar de ingang is bewijzerd.

5.    Tenue
 • Actief dienende militairen en militairen b.d. die daartoe gerechtigd zijn bij voorkeur dagelijkse tenue met model-onderscheidingen;
 • Overigen: VOKS-tenue of kleding passend bij een dodenherdenking en model onderscheidingen.
 
6.    Binnenkomst
Bij binnenkomst in de kazerne kunnen aan zowel de dames als de heren gevraagd worden de veteranenpas, c.q. uw identiteitskaart of paspoort te tonen. Verder de aanwijzingen van de verkeersregelaars opvolgen. Via de aangegeven route begeeft u zich naar de Fly-Inn waar o.a. de controle op de betalingen plaatsvindt. Bij de aankomstregistratie wordt gecontroleerd of u betaald heeft en ontvangt u per persoon een aantal penningen, te gebruiken pas na de herdenking op het plein als de bar opengaat en er alcohol mag worden geschonken.
Bij binnenkomst wordt u een kop koffie met cake aangeboden.

 
7.    Telefoon
In noodgevallen kan men u bereiken via telefoon 06-51903177
(Secretaris VOKS, de heer L. Schreuders)

8.    De Dodenherdenking
 • Tegen 10.45 uur zal de regelingsofficier u verzoeken uw plaatsen op de appelplaats in te nemen. U wordt beleefd maar dringend verzocht hieraan direct gehoor te geven.
 • Indien u de dodenherdenking niet kunt of wilt bijwonen en in de reünieruimte wilt blijven wordt u verzocht zich te onthouden van luidruchtige gesprekken, die de herdenkingsplechtigheid zouden kunnen verstoren.
 • Op de appelplaats staan voldoende stoelen opgesteld t.b.v. hen die de plechtigheid moeilijk staande kunnen bijwonen.
 • Voor invaliden in een rolstoel wordt een apart vak gereserveerd.
 • Vriendelijk verzoek tijdens de herdenkingsplechtigheid, die toch voornamelijk gehouden wordt ter nagedachtenis van uw gevallen kameraden, STILTE TE BEWAREN. Heen en weer lopen en het voeren van gesprekken getuigt van weinig respect voor de gevallenen en is elk jaar weer een bron van ergernis voor hen, die zich wél bewust zijn van de waarde van deze herdenking.
 • Aan het het einde van de plechtigheid begint het Defilé langs de monumenten, dat geopend wordt door de commandant van het Regiment Van Heutsz, Ambassadeur Z.E. Yeondoo Jeong, kolonel Yong sun Kim en uw voorzitter.
 • U wordt verzocht aan dit Defilé deel te nemen, waarbij er dan tevens gelegenheid is desgewenst bloemen te leggen.

9.   Ontmoeten/receptie
Evenals voorgaande jaren is er na de herdenking een gezellig samenzijn en een rijstmaaltijd.
Ook hier zal de Ambassadeur van de Republiek Korea aanwezig zijn.

 
10. De consumpties
U ontvangt bij binnenkomst een beperkt aantal bonnen voor consumpties; koffie is de gehele dag gratis te verkrijgen. Mocht u bij vertrek nog bonnen over hebben, dan verzoeken wij u deze in te leveren.
 
11.  De maaltijden
 • De uitgebreide rijstmaaltijd wordt vanaf 13.00 uur uitsluitend geserveerd in de Fly-Inn (reünieruimte) van Groot Heidekamp;
 • Mocht u een dieet volgen wilt u dat tijdig doorgeven aan de secretaris, L.C. Schreuders.
 
12. Einde bijeenkomst
Vijf minuten voor sluitingstijd van de bar (15.00 uur) wordt de sluiting aangekondigd.
De bus naar het station vertrekt om 15.15 uur.
Reünisten die dan nog aanwezig zijn, worden dringend verzocht dan ook te vertrekken teneinde het personeel in de gelegenheid te stellen hun opruimingswerkzaamheden aan te vangen.

Coronamaatregelen
Mochten de coronamaatregelen toch aanleiding geven om de herdenking en reünie alsnog te moeten annuleren, ontvangt u van het VOKS-secretariaat tijdig bericht. Voorwaarde is wel dat u zich had aangemeld.
In het geval dat u de toegangsprijs al had betaald, zullen wij dit bedrag restitueren.

Mocht de herdenking en reünie door versoepeling van de coronamaatregelen wél doorgaan, verzoeken wij u alleen hier aan deel te nemen als u coronavrij bent en uw vaccinatie(s) heeft ontvangen. Er is in ruime voorraad mondkapjes en desinfecterende vloeistof aanwezig.

Vfonds
De Vereniging Oud Korea Strijders dankt het Vfonds voor de financiële bijdrage waarmee deze jaarlijkse herdenking en reünie mogelijk wordt gemaakt.


                                       


 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu